برای یافتن شغل مناسب شما در استرالیا . . .

حقوق کارگر و کارفرما در استرالیا توسط قانون حفاظت می شود. به طور معمول برای هر شغل در استرالیا قوانین و مقررات مختص به آن تعریف شده است که به آن Award گفته می شود. به عنوان مثال قانون کار یا Award مربوط به کار پرستاری با کار در رستوران متفاوت است (از نظر شیفت شب، اضافه کاری، حداقل دستمزد و غیره). برای آگاهی بیشتر در این زمینه وبسایت رسمی دولت استرالیا در مورد قانون کار را ببینید. در این وبسایت اطلاعات مختصری به زبان فارسی هم وجود دارد.

حداقل دستمزد برای مشاغل مختلف متفاوت است اما در سال 2010 حداقل دستمزد برای کارگر ساده (پائین ترین سطح درآمد) به میزان 15 دلار در ساعت می باشد. حداکثر ساعات کار برای شغل تمام وقت معمولاً بین ۴۰-۳۸ ساعت در هفته می باشد.

در استرالیا امکان عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما برای ایجاد تغییراتی در شرایط کار وجود دارد، اما حتی این گونه قراردادهای دو جانبه نیز بایستی حداقل شرایط لازم را در جهت محافظت از حقوق کارگر در بر داشته باشند. به عنوان مثال حتی اگر یک کارگر قراردادی را با کارفرمایش امضاء کند و سطح دستمزدی پائین تر از دستمزد تعیین شده توسط قانون برای آن کار را بپذیرد، این قرارداد ارزش حقوقی ندارد و کارفرما کماکان موظف به پرداخت حداقل دستمزد به آن کارگر می باشد.

تبعیض از هر نوع آن که باشد در استرالیا توسط قانون منع شده است. هیچ کارفرمایی حق ندارد بر اساس نژاد، ملیت، مذهب، رنگ پوست، زبان، جنسیت و یا هر نوع معیار ناعادلانه دیگری بین کارگران اش تبعیض قائل بشود. این مسأله شامل فرآیند استخدام نیز می شود و کارفرمایان نباید از استخدام افراد بر مبنای دلایل تبعیض آمیز خودداری کنند.