برای یافتن شغل مناسب شما در استرالیا . . .

پزشک عمومی

داشتن مدرک Academic IELTS معتبر با حداقل نمره ۷ در هر ۴ باند امتحان و همچنین موفقیت در امتحان AMC MCQ الزامی است.

محل کار: Queensland

مدرک IELTS از تاریخ امتحان به مدت دو سال اعتبار دارد.

لیست بالا مشاغلی را شامل می شود که هم اکنون برای متقاضی واجد شرایط، فرصت شغلی وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط بازار کار متغیر است مسلماً تقاضا برای مشاغل مختلف در طول زمان مرتباً تغییر می کند.

اداره مهاجرت استرالیا مرتباً فهرستی از مشاغلی که در بازار کار این کشور با کمبود در زمینه نیروی انسانی مواجه هستند منتشر می کند. چنانچه مدرک تحصیلی و/یا سابقه کاری شما به یکی از مشاغل فهرست شده در "لیست مشاغل تخصصی" اداره مهاجرت استرالیا مربوط می شود، ممکن است ما شانس خوبی برای  پیدا کردن کار مناسب برای شما داشته باشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از دفاتر ما در تهران و یا استرالیا تماس بگیرید.

اگر چه پیدا شدن کار برای مشاغلی که در لیست اداره مهاجرت وجود ندارند از نظر تئوریک غیر ممکن نیست و منع قانونی هم برای ورود به استرالیا و شروع به کار در اینگونه مشاغل وجود ندارد، اما لیست مورد اشاره به خوبی منعکس کننده شرایط جاری در بازار کار استرالیا می باشد. لذا اگر شغل و مهارت حرفه ای شما در "لیست مشاغل تخصصی" وجود ندارد در این صورت خواهشمندیم از تماس با ما در مورد کار در استرالیا خودداری فرمائید.